Twórz rzeczywistość i żyj świadomie


Nie mamy wpływu na to, jakie karty da nam los, ale mamy wpływ na to, jak nimi zagramy- jak pięknie stwierdziła Volatire. To, bowiem my wybieramy w każdej sytuacji, w każdej niemal sekundzie naszego życia, jak będziemy odbierać to, co nam się przytrafia. To my, więc konstruujemy naszą rzeczywistość.

rzeczywistośćStale ją tworzymy, nadajemy kolory, jakie ma mieć. Ona z natury jest, jak taka niepokolorowana ilustracja. Ma pewien kształt, niesie ze sobą pewien obraz, jednak to my bierzemy w ręce kredki i nadajemy jej odpowiednie kolory. Wiąże się to także z odpowiedzialnością za nasze życie, a niestety często uciekamy od tej odpowiedzialności i lubimy ją przerzucać bądź to na sytuacje, niesprzyjające warunki lub innych ludzi. Odejdź od takiego myślenia. Nie mamy oczywiście wpływu na to, co się nam przytrafia, nie masz wpływu na innych ludzi ale mamy wpływ na to, jak to odbierzemy i co z tym zrobimy. To my kreujemy naszą rzeczywistość. Weź, więc odpowiedzialność za swoje życie, nie pozwól, by to inni czy sytuacja, je tworzyli. Jesteś człowiekiem, a to co typowo ludzkie to świadomość i odpowiedzialność za swoją świadomość. Pracuj nad nimi każdego dnia…żyj świadomie w każdym momencie swojego istnienia a zobaczysz jak zmieni się twoje życie. I gwarantuję, że na lepsze!

(karta na zdjęciu- Karty, pieniądze i prawo przyciągania- Esther i Jerry Hicks)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fourteen − 6 =